De burgemeester van Utrecht, mevrouw Sharon Dijksma, wordt voorgedragen als voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Dit heeft het algemeen bestuur van de VRU aan de minister van Justitie en Veiligheid verzocht. Een formele benoeming bij Koninklijk Besluit neemt enige tijd in beslag en wordt over ongeveer vijf weken verwacht. In afwachting van een Koninklijk Besluit is mevrouw Dijksma door het algemeen bestuur benoemd als plaatsvervangend voorzitter. De burgemeester van Amersfoort, de heer Lucas Bolsius, is haar plaatsvervanger.