Sinds het tragische ongeval waarbij onze collega Pim van der Bruggen is overleden hebben we als Veiligheidsregio Utrecht vele hartverwarmende en meelevende reacties ontvangen uit het hele land. Berichten van medeleven kwamen binnen bij ons op kantoor, op de brandweerposten en direct bij betrokken collega’s. We hebben hierdoor ervaren hoe intens het overlijden van Pim in het land is beleefd, zeker onder diegenen die de brandweer een warm hart toedragen.

Al deze verschillende berichten hebben de familie van Pim, zijn directe brandweercollega’s en ons als organisatie troost en steun geboden. Omdat het niet mogelijk is om iedereen persoonlijk hiervoor te bedanken, willen wij bij deze onze oprechte dank hiervoor uitspreken. De leegte blijft in onze organisatie nog moeilijk te aanvaarden, maar al deze betrokkenheid verzacht het verdriet en helpt ons om verder te gaan.

Dank daarvoor.