Vanaf woensdag 7 oktober 2020 is het verboden het Griftpark, Wilhelminapark en park Lepelenburg in de stad Utrecht tussen 22:00 uur ’s avonds en 6:00 uur ’s ochtends te bezoeken. Dat heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht besloten.

Deze nieuwe maatregel is genomen naar aanleiding van afgelopen weekend, toen het na sluitingstijd van de horeca te druk was rond en in supermarkten in de binnenstad, in een aantal parken en rond een campusgebouw voor studenten. Het ging voornamelijk om jongeren tussen de 18 en 27 jaar die elkaar buiten opzochten en alcohol met elkaar dronken. Er zijn 21 mondelinge en 58 schriftelijke waarschuwingen en 6 boetes door gemeentelijke handhavers uitgedeeld.

Burgemeester Den Oudsten, voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht: "Ik begrijp heel goed dat jongeren elkaar willen ontmoeten, maar het kan niet zo zijn dat ze daarvoor de regels overtreden. Het kabinet heeft op maandag 28 september aangescherpte maatregelen aangekondigd voor drie weken waardoor onder andere de sluitingstijden van de horeca zijn aangepast. Samen moeten we ons deze drie weken zo goed mogelijk aan de maatregelen houden om te voorkomen dat nog strengere regels nodig zijn."

De geldende noodverordening en aanwijzingsbesluiten vindt u onder Besluiten en publicaties.