De voorzitter van de veiligheidsregio kan ontheffing verlenen van het maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte bij samenkomsten in gebouwen die van groot belang zijn voor de regio.

Momenteel beraadt de regio zich over de vraag welke gebouwen daarvoor in aanmerking komen. Tot er duidelijkheid is over de vraag voor welke gebouwen deze ontheffing gaat gelden, zullen de 26 gemeenten binnen de regio Utrecht niet strikt vasthouden aan de eis van maximaal 30 personen, mits de instelling zich houdt aan de huidige protocollen en RIVM-maatregelen.

Voor in de culturele instellingen gelegen eet- en drinkgelegenheden gelden de openingstijden zoals opgenomen in de nieuwe noodverordening van 29 september 2020.