In Nederland is Halloween in de afgelopen jaren zo ingeburgerd dat vele kinderen het jammer zullen vinden als ze dit jaar niet verkleed en geschminkt langs de deuren mogen gaan om snoep te verzamelen. Maar Halloween kan dit jaar op 31 oktober niet zo worden gevierd als we gewend zijn. We roepen iedereen op om bij zichzelf te rade te gaan of de viering van Halloween dit jaar verantwoord is.

Het is niet anders: ons eigen gedrag aanpassen is de sleutel naar het effectief bestrijden van het virus. Dat maakt iedereen persoonlijk medeverantwoordelijk voor het voorkomen van besmettingen. Bij deze spreken we de volwassenen die de kinderen begeleiden dan ook direct aan. We willen erop kunnen rekenen dat ze ervoor zorgen dat de regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden nageleefd. Twijfelt u of dat wel mogelijk is? Sla Halloween dan een jaartje over.

Kinderen kunnen langs de deuren gaan, als zij en de mensen bij wie ze aanbellen zorgvuldig omgaan met elkaar. Dat betekent vooral afstand houden. Zingen kan alleen door kinderen en kan uitsluitend buiten, in kleine groepjes en op ruime afstand van de volwassenen. Vanzelfsprekend moeten alle initiatieven voldoen aan de noodverordening en eventuele vergunningsvoorwaarden. Grote, centraal georganiseerde activiteiten zijn uitgesloten.

Snoep uitdelen vormt een risico voor verspreiding van het virus. Daarom is het raadzaam om alleen voorverpakt snoep uit te delen, en als kind steeds je handen te wassen voordat je gaat snoepen.