Vanwege de coronamaatregelen zijn samenkomsten voor werving en introductie van studenten van het mbo, hbo en wo niet toegestaan. Echter, de voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht kan ontheffing verlenen als er aan bepaalde maatregelen wordt voldaan.

Er kan ontheffing worden verleend op het verbod voor een samenkomst georganiseerd door onderwijsinstellingen, studentenverenigingen, studentensportverenigingen of studieverenigingen. Dit kan als:

a. de samenkomst geaccordeerd is door een onderwijsinstelling of de veiligheidsregio;

b. de samenkomst gericht is op kennismaking, studie of sport;

c. de samenkomst kleinschalig is;

d. tijdens de samenkomst worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt of genuttigd;

e. de samenkomst niet plaatsvindt tussen 22:00 uur en 06:00 uur.

Zie ook de noodverordening per 21 augustus van de Veiligheidsregio Utrecht art. 2.1a lid 2.

De voorzitter van de veiligheidsregio moet vooraf de ontheffing verlenen. Een verzoek om ontheffing moet aan de betreffende gemeente gericht worden. De gemeente toetst de informatie, vraagt advies bij de Veiligheidsregio Utrecht en vraagt een besluit aan de voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht. Vervolgens informeert de gemeente de aanvrager over het besluit.